Durant els darrers temps hem anat informant en els diferents espais associatius i alumnat dels cursos i entitats col·laboradores de l’entrada en vigor de noves titulacions en temps lliure que van ser aprovades en el 2012 pel Consell de Ministres i que apareixen publicades en el BOE del 10/12/2011

A causa d’aquestes noves l’Associació Cultural Món Màgic vam decidir paralitzar la formació titulada que conveníem amb els centre col·laboradors temporalment fins que les institucions aclariren els termes de l’adaptació que havíem de portar a terme. Motiu pel qual durant els tres primers trimestres de 2013 l’oferta de l’Associació es va aturar.

En els últims mesos, hem estat valorant les diferents opcions que el nou panorama legislatiu ens ofereix, algunes autonomies com Catalunya , Múrcia o Castella Lleó han aprovat ja la reforma o han fet adaptacions per a expedir les convalidacions, mentre que unes altres com la nostra, no han aprovat cap disseny d’itinerari de canvi. A dia d’avui totes les autonomies asseguren la validesa d’ambdues titulacions, l’antiga i la nova, per a realitzar activitats de temps lliure. Per tant, les titulacions actuals seran vàlides per a seguir amb les activitats i formació durant un temps indeterminat, ja que les institucions no han donat, de moment, aquesta informació.